آریافر، علیرضا، (۱۳۸۱)، “بررسی نقش تراکم ساختمانی در کنترل تراکم جمعیتی شهرها مطالعه موردی: منطقه ۲ و منطقه ۱۷ شهر تهران”، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران. اردشیری، مهیار، و رمضانی، ویدا، (۱۳۸۸)، “تعیین و توزیع تراکم ساختمانی”، ماهنامه شمس. پورجعفر، محمدرضا، و ادب خواه، مصطفی، ۱۳۸۶، “بررسی […]

آریافر، علیرضا، (۱۳۸۱)، “بررسی نقش تراکم ساختمانی در کنترل تراکم جمعیتی شهرها مطالعه موردی: منطقه ۲ و منطقه ۱۷ شهر تهران”، پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

اردشیری، مهیار، و رمضانی، ویدا، (۱۳۸۸)، “تعیین و توزیع تراکم ساختمانی”، ماهنامه شمس.

پورجعفر، محمدرضا، و ادب خواه، مصطفی، ۱۳۸۶، “بررسی پیامدهای افزایش تراکم ساختمانی بر بار ترافیک تولیدی، محدوده مورد مطالعه: محله الهیه تهران”، ماهنامه دانش نما، شماره ۱۵۲٫

جهانشاهی، علی، (۱۳۸۱)، “تراکم چیست و فروش تراکم اضافی چه طور باب شد؟”، فصلنامه فنی اجتماعی شهر، سال سوم، شماره ۲۲٫

حیدرزاده، احسان، (۱۳۹۲) “ارزیابی تاثیرات فروش مازاد تراکم ساختمانی بر توسعه شهری – مطالعه موردی منطقه ۳ تهران”، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران.

خیرالدین، رضا، (۱۳۸۹)، “تحلیل زمین مرجع اقدامات مدیریت شهری تهران در دوره ۸۶-۱۳۷۲ بسوی یکپارچگی شهری یا تشدید شکاف فضایی؟”، نشریه هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی، شماره ۴۲، دانشگاه تهران.

رضازاده، راضیه، (۱۳۸۴)، “بررسی اهداف کنترل تراکم ساختمانی و نحوه تاثیر سیاست‌های کنونی بر تراکم جمعیتی و نیازهای خدماتی”، مجله بین‌المللی علوم مهندسی، شماره ۱٫

سعیدنیا، احمد، (۱۳۸۳)، “کتاب سبز راهنمای شهرداریها، جلد ششم، ساخت و سازهای شهری، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور”.

شعیبی، عباس، (۱۳۸۱)، “بررسی سیاست عرضه مازاد تراکم ساختمان نمونه موردی: شهر تهران”، نشریه صفه، سال یازدهم،‌ شماره ۳۴٫

 شهرداری تبریز (۲۵۳۶)، تبریز و طرح جامع. تبریز.

سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی (۱۳۸۶)، مصوبات کمیسیون ماده۵، تبریز.

 عزیزی، محمد مهدی، (۱۳۸۶)، “تراکم در شهرسازی، اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری”، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران.

 مهندسین مشاور عرصه (۱۳۷۴)، طرح جامع تبریز، تهران، وزارت مسکن وشهرسازی.

 مدیریت درآمد شهرداری تبریز، (۱۳۹۰)، “تعرفه عوارض محلی شهر تبریز” شهرداری تبریز

 دانشپور، زهره، (۱۳۸۵)،‌ “تحلیل نابرابری فضایی در محیط‌های پیراشهری” نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۸، دانشگاه تهران.

 دانشپور، زهره، (۱۳۷۸)،‌ “تحلیل عدم تعادل فضایی در شهرها” نشریه صفه، دانشکده معماری و شهرسازی، شماره ۲۹، دانشگاه شهید بهشتی تهران.

 مهندسین مشاور مرجان، (۱۳۵۸)، طرح تفصیلی تبریز، تبریز، اداره کل مسکن و شهرسازی استان آذربایجان شرقی.

 مهندسین مشاور نقش محیط، (۱۳۸۴)، طرح تفصیلی مناطق ۱ و ۵ تبریز، تهران وزارت مسکن و شهرسازی.

 مهندسین مشاور نقش محیط، (۱۳۹۲)، طرح جامع تبریز، تبریز، اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی.

 نعمت پژوه، اردشیر، (۱۳۸۳)، “بررسی اقتصادی فروش تراکم در کوتاه مدت و بلند مدت”، نشریه بنا، شماره ۲۰٫

 نعمت‌اللهی، سیمیندخت، ۱۳۹۱، درسنامه مبانی برنامه‌ریزی شهری، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

‌هاشمی، فضل الله، (۱۳۸۱)، درآمد کافی برای شهرداری، نشریه شهر.

 قانعی، محمدرضا و اخوت،‌ مازیار (۱۳۸۱)،‌”تراکم فروشی در شهرهای بزرگ دیگر،‌ نشریه شهر”.

 مرکز آمار ایران، “آمار پروانه‌های صادره شهرداریهای کشور”، ۱۳۹۱، تهران.

Burton, Elizabeth, 2000, The Compact City: Just or Just Compact? A Preliminary Analysis, Urban Studies, Vol. 37, No. 11.

T. Boyko, Christopher, and Cooper, Rachel, (2011), Clarifying and reconceptualising density, Progress in Planning, N. 76.

Rodrigue, Jean – Paul, Claud comtois (2009): the geography of transport systems, Routledge , p65.

Henriqueza,C , Azocarb, G , Romero, H , (2006), monitoring modeling the urban growth of two mid-sized Chilean cities , habitat international ,vol30 ,iss 4 , p 45964.

Zhao, Pengiun (2011), managing urban growth in transforming China: Evidene From Beiging, Land use policy, vol 24, ISSI, p96-109.

 

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۳/۲۸ - ۲:۳۹


logo-samandehi
eghtesad-honar-right
Untitled-1
baghilogo
panel1


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به انجمن علمی آرمان شهر رضوی می باشد.
طراحی و توسعه: گروه وردپرس پارسی