زبردست، اسفندیار. ۱۳۸۰٫کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در فرایند برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، نشریه هنرهای زیبا، شماره۱۰٫ سعید نیا، احمد (۱۳۸۲)، کتاب سبز شهرداریها، جلد اول شهرسازی، تهران انتشارات سازمان شهرداریها. صرافی، مظفر، (۱۳۷۹)، شهر پایدار چیست؟، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۴٫ صرافی، مظفر و تورانیان فضیلت (۱۳۸۳)، مروری بر دیدگاه‌های نظری مدیریت کلانشهری با […]

زبردست، اسفندیار. ۱۳۸۰٫کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در فرایند برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای، نشریه هنرهای زیبا، شماره۱۰٫

سعید نیا، احمد (۱۳۸۲)، کتاب سبز شهرداریها، جلد اول شهرسازی، تهران انتشارات سازمان شهرداریها.

صرافی، مظفر، (۱۳۷۹)، شهر پایدار چیست؟، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۴٫

صرافی، مظفر و تورانیان فضیلت (۱۳۸۳)، مروری بر دیدگاه‌های نظری مدیریت کلانشهری با تاکید بر جنبه‌های نهادی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۱۷٫

عزیزی، محمدمهدی،(۱۳۸۰)، توسعه شهری پایدار، برداشت و تحلیلی از دیدگاه‌های جهان، تهران، صفه، انتشارات شهید بهشتی، شماره۲۳٫

غفاری گیلانده عطا، غلامی، عبدالوهاب(۱۳۹۳) مقایسه کارآیی فنون تحلیل چندمعیاری در بررسی تناسب ارضی مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری شیراز، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره ۸۸٫

حق­جو،محمدرضا.(۱۳۸۳)، تحلیل مناسبات محیطی در مدیریت فضایی کلانشهرها، فصلنامه مدیریت شهری، شماره۱۷

حیدری، رحیم،رضاطبع، خدیجه،(۱۳۸۹)، نقش استراتژی­های توسعه شهری در سیاست­های تامین مسکن گروههای کم درآمد شهر رشت، فصلنامه پژوهش­های جغرافیای انسانی، شماره ۷۳٫

ملک افضلی، علی اصغر(۱۳۸۲)، انتخاب استراتژیک در برنامه ریزی شهری، تهران، جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر، چاپ اول.

مهدیزاده و دیگران (۱۳۸۴)، برنامه­ریزی راهبردی توسعه شهری تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران، مرکز تحقیقات و مطالعات معماری و شهرسازی ایران.

مسیحی، واراز (۱۳۸۴)، برنامه­ریزی استراتژیک و کاربرد آن در شهرسازی ایران، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهر تهران.

نظریان،اصغر،کریمی، ببراز(۱۳۸۷)، مکان­یابی ایستگاه­های آتش­نشانی شیراز با GIS. پایان­نامه ارشد دانشگاه آزاد-علوم وتحقیقات تهران.

City Alliance, (2006), guide to city development strategies improving urban performance, first printing.

Preuss,Stefan (2003), is regional planning strategic? An Genglo-German comparison. Paper presented at the planning research conference, oxford. 8-10april.

Phonm penh municipality,(2005), city development strategy,2005-2015.

Tim Moonen, Greg Clark (2013), The Business of Cities 2013 , Knowledge Economy, Human Capital and Technology Indexes,136

Marinoni, Oswald,(2007), some words on the analysis hierarchy process and the provided arc gis extention 2007, ext-ahp, retrieved.

Mukhija, vinit(2009), viewpoint challenges for international development planning: preliminary less ons from the case of the cities alliance, cities, vol.23,no.1.

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۳/۲۸ - ۲:۳۹


logo-samandehi
eghtesad-honar-right
Untitled-1
baghilogo
panel1


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به انجمن علمی آرمان شهر رضوی می باشد.
طراحی و توسعه: گروه وردپرس پارسی