آقابابائی، محبوبه، تحلیل فضایی ایستگاهها و خدمات آتش نشانی شهر خمینی شهر (با استفاده از GIS)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۱۳۸۸٫ اسماعیلی، اکبر، کاربرد GIS در فرایند مسیریابی ایستگاههای آتش نشانی، تازه‌های ترافیک، سال چهارم، شماره نوزدهم، ۱۳۸۲٫ الماس پور، فرهاد، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل شبکه در مکان یابی داروخانه‌ها، […]

آقابابائی، محبوبه، تحلیل فضایی ایستگاهها و خدمات آتش نشانی شهر خمینی شهر (با استفاده از GIS)، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۱۳۸۸٫

اسماعیلی، اکبر، کاربرد GIS در فرایند مسیریابی ایستگاههای آتش نشانی، تازه‌های ترافیک، سال چهارم، شماره نوزدهم، ۱۳۸۲٫

الماس پور، فرهاد، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و تحلیل شبکه در مکان یابی داروخانه‌ها، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه نربیت مدرس، ۱۳۸۰٫

بحرینی، سیدحسین، فرایند طراحی شهری، انتشارات دانشگاه اصفهان، چاپ اول، ۱۳۷۷٫

جمشید زاده، ابراهیم، مدیریت خدمات شهری و موانع پیش رو، «ماهنامه شوراها»، شماره ۲۳، ۱۳۸۷٫

حسامیان، فرخ، اعتماد، گیتی، حائری، محمدرضا، شهرنشینی در ایران، انتشارات آگاه، ۱۳۸۳٫

زبردست، اسفندیار، کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، شماره ۱۰، ۱۳۸۰٫

سازمان برنامه و بودجه فارس، سیمای فارس (کازرون)، انتشارات سازمان برنامه و بودجه فارس، شیراز، ۱۳۷۵٫

سعیدنیا، احمد، کتاب سبز راهنمای شهرداری­ها، کاربری زمین شهری، انتشارات مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری وزارت کشور، چاپ اول ۱۳۷۸٫

صالحی، رحمان و منصور، رضاعلی، ساماندهی فضایی مکان‌های آموزشی (مقطع متوسطه) شهرزنجان به کمک GIS، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۵۲، تابستان، ۱۳۸۴٫

عزیزی، منصور، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS در مکانیابی، توزیع فضایی و تحلیل شبکه مراکز بهداشتی درمانی، نمونه موردی: شهر مهاباد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، ۱۳۸۳٫

عسگری، علی، اکبر اسمعیلی، بررسی کارکرد و خدمات شهری در مدیریت بحران و سوانح با رویکرد GIS، «مجله شهرنگار»، شماره ۳۴، ۱۳۸۰٫

عظیمی حسینی، محمد، محمدهادی نظری فرد، رضوانه مؤمنی، کاربرد GIS در مکان یابی، تهران، انتشارات مهرگان قلم، ۱۳۸۹٫

فرهادی، رودابه، تجزیه و تحلیل مکانی و مکان یابی مدارس در منطقه ۶ تهران با استفاده از GIS، ۱۳۷۸

کورا، چالرز، شهرنشینی در جهان سوم، ترجمه فریبا قرایی، انتشارات دانشگاه هنر، تهران، ۱۳۸۴٫

محمدی سرین دیزج، مهدی، تحلیل پراکندگی و مکان یابی پارک‌های شهری با استفاده از GIS، مطالعه موردی: منطقه ۲ شهر زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ۱۳۸۴٫

ویلیامز، جاناتان، اطلاعات جغرافیایی از فضا، سازمان اطلاعات جغرافیایی شهر تهران، ۱۳۷۶٫

‌هاروی، دیوید، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان و دیگران، شرکت پردازش و برنامه ریزیز شهری، ۱۳۷۶٫

Ngai, E, W.T.E. W.C, Chan, evolution of knowledge management tools using AHP, export systems with application, 2005.

Richard L. Church, Geographical information systems and location science, Computer Operations Research 29, 2002.            

Yang.jiaqin And Ping Shi, Applying Analytic Hierarchy Process In Frims Overall Performance Evaluation:Case Study In China.International Journal OF Business, 2002.

Www. Geo. Ca. Uk

www.sci.org.ir

 

 

تاریخ انتشار مطلب:۱۳۹۵/۰۳/۲۸ - ۲:۳۹


logo-samandehi
eghtesad-honar-right
Untitled-1
baghilogo
panel1


تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به انجمن علمی آرمان شهر رضوی می باشد.
طراحی و توسعه: گروه وردپرس پارسی